#NENÍ TEMNO

Hudební doprovod Národní pouti do Říma

&   Cyklus slavnostních koncertů

Slavnostním provedením v zaplněné Lateránské bazilice vyvrcholila série koncertů České nebe září. Cyklus kantát o našich národních patronech si v roce 2019 vyslechli i posluchači v Olomouci, Kutné Hoře a Praze.

Neméně důležitou složkou bylo zkomponování a nastudování obsáhlého původního liturgického repertoáru určeného právě pro národní pouť. Jím jsme doprovodili bohoslužby v bazilice sv. Panny Marie Sněžné, v bazilice sv. Petra a v Lateránské bazilice.

Na projektu České nebe září spolupracovaly sbory Collegium Hortense, SMoG, Schola brněnské mládeže a Pěvecký sbor SGV spolu s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR. Hlavou projektu je skladatel a dirigent plk. Mgr. Jan Zástěra.

Poslechněte si nahrávku cyklu kantát České nebe z roku 2018

Fotografie ze slavnostního koncertu České nebe září v Lateránské bazilice
(foto: Vojtěch Hlávka, www.clovekavira.cz)

© Trautzlova umělecká společnost, 2019
info@ceskenebezari.cz

  • Facebook - Black Circle
  • Spotify - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
Hudba Hradní stráže a Policie ČR

foto: Vojtěch Hlávka