top of page
IMG_20200515_190433.jpg

Marie Dolistová


poezie

Marie Dolistová (*1951) žije v severočeských Teplicích, celý život pracovala ve zdravotnictví.

Oslovují ji duchovní tradice v české poezii, ale i v poezii jiných národů, příroda a pobyt v ní, naplněný pohybem a kontemplací.

Všímá si nejen vnějších jevů v přírodě a v lidském jednání, ale chce postihnout i to „něco“ pod či nad vším, vnímá podivuhodnost bytí a celého vesmíru.

Marie Dolistová je též autorkou textů písní s duchovní tematikou, které byly zhudebněny severočeskými skladateli Janem Bůžkem, Janem Zástěrou a dalšími.

ZTIŠENÍ            (rondel)

 

Krápe, ticho kráčí pěšinami,

bytí nad zmarem, Bůh nad nicotou,

řeka tónů pod nitra hluchotou,

cáry mlh se valí dolinami.

 

Vlnami plout, vléct se pustinami,

slyšet vítr vát, stoupat cizotou,

krápe, ticho kráčí pěšinami,

bytí nad zmarem, Bůh nad nicotou.

 

Tiše zpívá déšť toužící zemi,

v kapkách hlasy bystřin, šumot moře,

struny listů tlumí  každé hoře,

pluje oblak, se zlatými lemy.

 

Krápe, ticho kráčí pěšinami,

bytí nad zmarem, Bůh nad nicotou.

Marie Dolistová - V síti rybáře

V síti rybáře

(Řád, 1994 // reedice Matice Cyrilometodějská, 2018)
 

Básně vzniklé z rozjímání biblických textů, prožíváním těchto skutečností a zasazením do konkrétních situací.

Je zde přítomná konfrontace oblasti víry s lidskou slabostí, bolestí a úzkostí tváří v tvář nelehkým a často krutým okamžikům života člověka, které může proměnit a dát jim smysl jen Bůh.

Autorka se též zamýšlí ve svých dvou epických básních  nad životy Jany z Arku a Maxmiliána Kolbeho, ale reflektuje také události současného světa a nelehké postavení křesťanů v jeho určitých oblastech. 


Možnost objednání na:

https://www.krusnohori.cz/
cena: 89 Kč

klikněte na obrázek pro ukázku z díla

bottom of page