IMG_20200515_190433.jpg

Marie Dolistová


poezie

Marie Dolistová (*1951) žije v severočeských Teplicích, celý život pracovala ve zdravotnictví.

Oslovují ji duchovní tradice v české poezii, ale i v poezii jiných národů, příroda a pobyt v ní, naplněný pohybem a kontemplací.

Všímá si nejen vnějších jevů v přírodě a v lidském jednání, ale chce postihnout i to „něco“ pod či nad vším, vnímá podivuhodnost bytí a celého vesmíru.

Marie Dolistová je též autorkou textů písní s duchovní tematikou, které byly zhudebněny severočeskými skladateli Janem Bůžkem, Janem Zástěrou a dalšími.

Marie Dolistová - V síti rybáře

klikněte na obrázek pro ukázku z díla

V síti rybáře

(Řád, 1994 // reedice Matice Cyrilometodějská, 2018)
 

Básně vzniklé z rozjímání biblických textů, prožíváním těchto skutečností a zasazením do konkrétních situací.

Je zde přítomná konfrontace oblasti víry s lidskou slabostí, bolestí a úzkostí tváří v tvář nelehkým a často krutým okamžikům života člověka, které může proměnit a dát jim smysl jen Bůh.

Autorka se též zamýšlí ve svých dvou epických básních  nad životy Jany z Arku a Maxmiliána Kolbeho, ale reflektuje také události současného světa a nelehké postavení křesťanů v jeho určitých oblastech. 


Možnost objednání na:

adagoi@seznam.cz   
80 Kč včetně poštovného