koncert_ludmila.jpeg

Zdviháme oči ke hvězdám a dál, mezi světy hledáme tebe.
Vsazeni do brázdy chvění, znenáhla vzmáhá se mnohost,
i sobě nakonec vzdalujem sebe.

V roce 2021 se zakončila trojice kulatých výročí svátkem chronologicky první naší světice, svaté Ludmily. K její poctě vznikla na půdorysu stejného syžetu díla dokonce dvě. Klasické oratorium Jana Zástěry s názvem Nádech věčnosti se stalo díky velkorysému vkladu nadace Bohemian Heritage fund jednou z hudebních událostí roku. Muzikálově laděné oratorium Jiřího Najvara na text Jana Matouška s názvem Ludmila!!! Rodinný dýchánek pak o několik dnů později potěšilo posluchače v Ostravě.

Podívejte se na záznam premiéry oratoria Jana Zástěry Nádech věčnosti z Vladislavského sálu Pražského hradu ve videoarchivu České televize.

ludmila TV.png