Náš tým je pestré společenství lidí ze všech koutů republiky, různých věkových kategorií i povolání, které spojila  myšlenka společně hudbou oslavit výročí svatořečení Anežky České a zároveň poděkovat za 30 let svobody v naší zemi.

hudební skladatel Jan Zástěra

Hlavou celého projektu je sudetský patriot, hudební skladatel a dirigent Jan Zástěra, který přišel s myšlenkou vytvořit pro tuto významnou událost sérii původních skladeb a postarat se o realizaci jejich provedení.

básnířka Marie Dolistová

Texty jednotlivých kantát o slavných patronech našeho “českého nebe” jsou dílem severočeské básnířky 

Marie Dolistové, která se již řadu let věnuje duchovní poezii a přírodní lyrice

Její verše přednesly sólistky Miroslava Časarová a Bronislava Smržová Tomanová.

 

Obě jsou s Českým nebem neodmyslitelně spjaty od samostatných uvedení prvních kantát i celého cyklu na podzim loňského roku.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR

Pod taktovkou Jana Zástěry hrál orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který vedle doprovodu oficiálních ceremonií na Pražském hradě i v katedrále sv. Víta každoročně spolupracuje na realizaci národní pouti do Staré Boleslavi.

sbormistr Matouš Pavlis a pěvecké sbory

Částí repertoáru přispěl také mladý dirigent a skladatel Matouš Pavlis.

Pod jeho vystoupil padesátičlenný pěvecký sbor, tvořený nadšenci z Podkrušnohoří a mnoha dalších koutů naší vlasti.

Koncerty a celou národní pouť na varhany doprovázel Lukáš Dvořák. Kromě běžných liturgických úkolů, orchestrálních partů i sólových varhanních kusů se musel vypořádat s mnohými specifiky jednotlivých nástrojů v římských bazilikách.

SBM a sbor SGV

Na většině hudebního

doprovodu pouti se podíleli také mladí zpěváci a instrumentalisté z Brna pod vedením Štěpána Policera a sbor z Velehradu pod taktovkou Filipa Macka.

O organizaci projektu, jeho financování a pohodlí všech zúčastněných se postarali Petr Šíla a Jan Matoušek za vydatné podpory svých kolegů z Trautzlovy umělecké společnosti.