top of page
Zpěváci Českého nebe

Jak svíce v šeru chodeb klášterních
zaplálo jasně světlo z rukou tvých.
Slíbeným věnem nechtěla jsi být,
Kristovým jménem sis přála žít...

V listopadu roku 2019 jsme si připomněli 30 let od svatořečení Anežky České a od Sametové revoluce. Při této příležitosti proběhla děkovná Národní pouť do Říma, pro kterou jsme zajistili kompletní hudební doprovod. 
 

Hudbou, z velké části nově zkomponovanou, jsme postupně doprovodili všechny tři bohoslužby v bazilice sv. Panny Marie Sněžné, v bazilice sv. Petra a v Lateránské bazilice, zazpívali jsme i při generální audienci u papeže Františka.
Celou pouť si můžete zpětně připomenout spolu s námi díky reportáži České televize.

Na projektu České nebe září spolupracovaly sbory Collegium hortense, SMoG, Schola brněnské mládeže a Pěvecký sbor SGV spolu s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, sólistkami Miroslavou Časarovou, Bronislavou Smržovou Tomanovou a varhaníkem Lukášem Dvořákem.

To vše pod taktovkou skladatele, sbormistra a dirigenta plk. Mgr. Jana Zástěry.

Santa Maria Maggiore
Bazilika svatého Petra
Lateránská bazilika
CD Pro Anežku, zadní strana

CD "pro Anežku" jsme vydali v nákladu 2.000 ks jako vzpomínku pro poutníky na hezké chvíle společně strávené společně v Římě. Obsahuje nahrávky vybraných skladeb v komorním provedení.

Album je k dispozici také na Spotify.
Informace o skladbách a interpretech:

Zde najdete vybrané sborové a instrumentální party a partitury. Velice by  nás potěšilo, kdyby se tato hudba zkomponovaná k příležitosti národní pouti a k jubileu svatořečení Anežky Přemyslovny rozšířila do českých farností a dostala se tak i k dalším posluchačům, kteří s námi v Římě nemohli být.

Pokud byste měli zájem o další party či o provedení hudby ve vaší farnosti (např. o pouti apod.), kontaktujte nás na info@ceskenebezari.cz.

 

Seznam skladeb:

Aleluja / Já jsem dobrý pastýř

Aleluja / Nové přikázání*

Aleluja / Šťastná panno
Ave verum corpus*   sbor / partituraparty / český text

Blíž k nepatrným

Buď zdráva, svatá Boží rodičko

Dobrý pastýř
Hle, anděl   sbor / partituraparty
Hymnus ke svaté Anežce   sbor / partituraparty
Jak svíce v šeru   sbor / partituraparty

Loretánská litanie 

Missa De angelis

Missa super pec(c(at))oribus collinis   sbor

Neboj se, Maria

O sacrum convivium   sbor / partituraparty / český text

Podle toho všichni poznají*

Totus tuus   sbor / partituraparty / český text

Autorem hudby ke všem skladbám je Jan Zástěra, vyjma skladeb označených hvězdičkou, které složil Matouš Pavlis.

 

bottom of page